7. Dec 2015 13:18

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SR

V súlade s legislatívou upravujúcou podmienky výkonu volebného práva predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, rozhodnutím určil lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015. Na základe rozhodnutia bolo v Prievidzi utvorených 44 volebných okrskov.

V zmysle uvedeného rozhodnutia a ustanovení príslušného zákona primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková, rozhodla o utvorení volebných okrskov na území mesta Prievidza a určila volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 5. marca 2016.

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V Prievidzi bolo utvorených 44 volebných okrskov. V priloženom zozname sú uvedené volebné miestnosti na hlasovanie v jednotlivých okrskoch a prehľadne uvedené ulice zaradené do volebného okrsku, resp. ich časti.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 5. marca 2016 ico_pdf_46

Ďalšie informácie k voľbám sú uvedené na tejto stránke.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.