7. Dec 2015 13:18

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do NR SR

V súlade s legislatívou upravujúcou podmienky výkonu volebného práva predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, rozhodnutím určil lehotu na vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015. Na základe rozhodnutia bolo v Prievidzi utvorených 44 volebných okrskov.

V zmysle uvedeného rozhodnutia a ustanovení príslušného zákona primátorka mesta Prievidza, Katarína Macháčková, rozhodla o utvorení volebných okrskov na území mesta Prievidza a určila volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 5. marca 2016.

Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami. V Prievidzi bolo utvorených 44 volebných okrskov. V priloženom zozname sú uvedené volebné miestnosti na hlasovanie v jednotlivých okrskoch a prehľadne uvedené ulice zaradené do volebného okrsku, resp. ich časti.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 5. marca 2016 ico_pdf_46

Ďalšie informácie k voľbám sú uvedené na tejto stránke.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…