30. Jan 2019 9:29

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje

Urbárske pozemkové spoločenstvo Ráztočno oznamuje svojim členom z Prievidze, že v dňoch 1. a 2. februára 2019 bude vyplácať dividendy – podiely na hospodárskom výsledku spoločenstva - za rok 2017. Taktiež budú členom do vyplatené neprevzaté podiely za roky 2013 a 2016.

Každý člen – vlastník podielov na spoločnom majetku – je povinný pred preberaním preukázať sa občianskym preukazom a v prípade, že sa stal vlastníkom podielov na spoločnom majetku v priebehu rokov 2015 – 2018 a v zmysle zákona č. 93/2013 Z.z. nepristúpil k „Zmluve o založení“, je potrebné, aby so sebou priniesol „doklad o nadobudnutí“, teda „osvedčenie o dedičstve“ alebo „kúpno-predajnú zmluvu“ a pod. Po predložení oboch dokladov môžu byť členovi podiely vyplatené.

Výplata podielov sa uskutoční v Ráztočne v kancelárii Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorá sa nachádza v budove povedľa Kultúrneho domu Ráztočno nad požiarnou zbrojnicou na Morovnianskej ulici č. 403 v termíne 1. a 2. februára 2019.
a to v nasledovných dňoch:
v piatok – 1. februára v čase od 11.00 do 17.00
v sobotu – 2. februára v čase od 11.00 do 14.00

Spoločenstvo zároveň upozorňuje, že podiely za roky 2013 a 2016 neprevzaté v stanovenom termíne do konca tohto roku budú na záver roka 2019 presunuté na samostatný podúčet bez možnosti ďalšieho nárokovania.

-Výbor UPS Ráztočno-

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…