20. Oct 2014 5:57

Úpravy oplotenia na cintorínoch

Počas série jarných stretnutí s obyvateľmi, poukazovali ľudia z častí Hradec a Malá Lehôtka na havarijný stav oplotení v týchto častiach mesta. Do konca októbra bude preto realizovaná oprava na oboch cintorínoch.

Hradec
Práce na cintoríne v Hradci pozostávajú z odstránenia zostávajúcich poškodených častí múrikov, stabilizácia múrikov a vyhotovenie nových častí múru. Okrem týchto prác sa na cintoríne v Hradci realizuje aj odvodnenie podzemných vôd drenážkou. Práce by mali byť hotové už do konca tohto týždňa.

Malá Lehôtka
Práce na cintoríne v časti Malá Lehôtka budú sú vykonávané v menšom rozsahu. Konkrétne dôjde k odstráneniu zostávajúceho múrika od hlavnej brány, osadenie stĺpikov a plotových vložiek. Práce by mali byť zavŕšené do 17.októbra 2014. V prípade dobrého počasia a postupu prác, by mohli dokončiť a odovzdať práce skôr.

RTV Prievidza

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…