1. Dec 2016 14:24

Upozorňujeme seniorov na falošné opatrovateľky

V poslednom období sme od viacerých obyvateľov mesta zaregistrovali podnety, že ich navštívili v domácnostiach osoby ženského pohlavia, ktoré sa predstavili ako opatrovateľky mesta a ponúkali im opatrovateľskú službu, konkrétne nákupy, upratovanie a pod. Vyzývame všetkých občanov, aby boli pri komunikácii s takýmito osobami obozretní a nevpúšťali ich do svojich príbytkov, nakoľko iba zneužívajú dôveru ľudí odkázaných na pomoc a pod zámienkou poskytnutia pomoci môžu dôveru ľudí zneužiť a poškodiť s úmyslom dosiahnutia vlastného finančného prospechu.

Mesto Prievidza opatrovateľskú službu poskytuje výhradne len na základe právoplatnej zmluvy, ktorú s prijímateľom služby uzatvára. Nie je možné, aby v domácnosti bola poskytovaná služba bez predchádzajúcej žiadosti podanej na sociálnom oddelení mestského úradu. Opatrovateľky, ktoré pracujú pre mesto Prievidza sa vedia preukázať preukazom zamestnanca mesta. Totožnosť opatrovateľky si môžete overiť aj na tel. číslach: 046/5179 kl. 406, 404, alebo: 0904 752 667, 0904 752 669.
Ďakujeme za pochopenie

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…