21. Jul 2023 13:07

Upozornenie na zvýšené riziká požiarov


Ministerstvo vnútra, oddelenie požiarenej prevencie v spolupráci s OR HaZZ Prievidza upozorňujú obyvateľov na zvýšenie rizík vzniku požiarov, ktoré sa tvoria najmä v prírodnom prostredí.

V čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje občanom na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme:

Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň.

Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov.

Zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade požiaru volajte číslo 150 alebo 112.

Propagačný materiál

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…