21. Jul 2023 13:07

Upozornenie na zvýšené riziká požiarov


Ministerstvo vnútra, oddelenie požiarenej prevencie v spolupráci s OR HaZZ Prievidza upozorňujú obyvateľov na zvýšenie rizík vzniku požiarov, ktoré sa tvoria najmä v prírodnom prostredí.

V čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje občanom na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme:

Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň.

Vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov.

Zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade požiaru volajte číslo 150 alebo 112.

Propagačný materiál

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…