26. Oct 2018 12:50

Upozornenie na obmedzenie v zbernom dvore

V dňoch 29. - 31. októbra 2018 bude v objekte na Garážovej ulici 1 v Prievidzi vykonaná výmena technických potrubí v teplovodnom kanáli. Z tohto dôvodu bude miestna komunikácia v areáli zberného dvora odpadov, v časti od vrátnice k prevádzkovej budove technických služieb pri váhe na zberný odpad bude odstavená.

Obyvateľov upozorňujeme na toto obmedzenie a vyzývame na zvýšenú opatrnosť v areáli, pretože bude sťažený prechod vozidiel.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…