23. Aug 2010 11:18

Upozornenie na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009

Dnešným dňom, pondelkom 23. augusta 2010, sa vytváranie skládok hrubého komunálneho odpadu na verejných priestranstvách bude považovať za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza. Na dodatočný hrubý odpad bezprostredne spätý s nedávnymi povodňami je možné si bezplatne objednať veľkoobjemový kontajner na telefónnom čísle 542 38 73, v čase od 6.00 do 18.00 hod.

Výzva platí až do odvolania.

Kontrolou dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 je poverená Mestská polícia v Prievidzi a jeho porušenie bude sankcionovať v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň upozorňujeme súkromných vlastníkov pozemkov, aby naplaveným bahnom nezavážali kanálové vpuste. Bahno a naplaveniny sústreďte na svojom pozemku, na mieste prístupnom technike správcom miestnych komunikácií – TEZAS, s.r.o a o takto vytvorenej skládke informujte opäť na telefónnom čísle 542 38 73 v stanovenom čase.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…