23. Aug 2010 11:18

Upozornenie na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009

Dnešným dňom, pondelkom 23. augusta 2010, sa vytváranie skládok hrubého komunálneho odpadu na verejných priestranstvách bude považovať za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza. Na dodatočný hrubý odpad bezprostredne spätý s nedávnymi povodňami je možné si bezplatne objednať veľkoobjemový kontajner na telefónnom čísle 542 38 73, v čase od 6.00 do 18.00 hod.

Výzva platí až do odvolania.

Kontrolou dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 je poverená Mestská polícia v Prievidzi a jeho porušenie bude sankcionovať v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň upozorňujeme súkromných vlastníkov pozemkov, aby naplaveným bahnom nezavážali kanálové vpuste. Bahno a naplaveniny sústreďte na svojom pozemku, na mieste prístupnom technike správcom miestnych komunikácií – TEZAS, s.r.o a o takto vytvorenej skládke informujte opäť na telefónnom čísle 542 38 73 v stanovenom čase.

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…