23. Aug 2010 11:18

Upozornenie na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009

Dnešným dňom, pondelkom 23. augusta 2010, sa vytváranie skládok hrubého komunálneho odpadu na verejných priestranstvách bude považovať za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza. Na dodatočný hrubý odpad bezprostredne spätý s nedávnymi povodňami je možné si bezplatne objednať veľkoobjemový kontajner na telefónnom čísle 542 38 73, v čase od 6.00 do 18.00 hod.

Výzva platí až do odvolania.

Kontrolou dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 105/2009 je poverená Mestská polícia v Prievidzi a jeho porušenie bude sankcionovať v zmysle platnej legislatívy.

Zároveň upozorňujeme súkromných vlastníkov pozemkov, aby naplaveným bahnom nezavážali kanálové vpuste. Bahno a naplaveniny sústreďte na svojom pozemku, na mieste prístupnom technike správcom miestnych komunikácií – TEZAS, s.r.o a o takto vytvorenej skládke informujte opäť na telefónnom čísle 542 38 73 v stanovenom čase.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…