15. Apr 2011 10:52

Upozornenie: Čistenie miestnych komunikácií

Mesto Prievidza  žiada obyvateľov mesta o rešpektovanie dočasného dopravného značenia pri čistení miestnych komunikácií.  Majitelia motorových vozidiel sú v  avizovanom čase povinní komunikáciu uvoľniť čistiacim mechanizmom. Čistenie miestnych komunikácií  je vzhľadom k vysokej prašnosti v našom meste  jeden zo spôsobov, ako kvalitu ovzdušia zlepšiť. Plánované čistenie komunikácií:   V pondelok 18.

apríla 2011   od   8.00 h do 10. 00 h na Ulici športová a Ulici lúčna. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií  15. apríla 2011

stredu 20. apríla 2011 od   8.00 h do 10. 00 h  Rad Jesenského a Ulica Rudnaya. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií 18. apríla 2011                    

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…