15. Apr 2011 10:52

Upozornenie: Čistenie miestnych komunikácií

Mesto Prievidza  žiada obyvateľov mesta o rešpektovanie dočasného dopravného značenia pri čistení miestnych komunikácií.  Majitelia motorových vozidiel sú v  avizovanom čase povinní komunikáciu uvoľniť čistiacim mechanizmom. Čistenie miestnych komunikácií  je vzhľadom k vysokej prašnosti v našom meste  jeden zo spôsobov, ako kvalitu ovzdušia zlepšiť. Plánované čistenie komunikácií:   V pondelok 18.

apríla 2011   od   8.00 h do 10. 00 h na Ulici športová a Ulici lúčna. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií  15. apríla 2011

stredu 20. apríla 2011 od   8.00 h do 10. 00 h  Rad Jesenského a Ulica Rudnaya. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií 18. apríla 2011                    

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…