15. Apr 2011 10:52

Upozornenie: Čistenie miestnych komunikácií

Mesto Prievidza  žiada obyvateľov mesta o rešpektovanie dočasného dopravného značenia pri čistení miestnych komunikácií.  Majitelia motorových vozidiel sú v  avizovanom čase povinní komunikáciu uvoľniť čistiacim mechanizmom. Čistenie miestnych komunikácií  je vzhľadom k vysokej prašnosti v našom meste  jeden zo spôsobov, ako kvalitu ovzdušia zlepšiť. Plánované čistenie komunikácií:   V pondelok 18.

apríla 2011   od   8.00 h do 10. 00 h na Ulici športová a Ulici lúčna. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií  15. apríla 2011

stredu 20. apríla 2011 od   8.00 h do 10. 00 h  Rad Jesenského a Ulica Rudnaya. Dopravné značenie umiestňuje správca miestnych komunikácií 18. apríla 2011                    

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.