20. Oct 2011 11:54

UNIPA, spol. s r.o., ponúka

Mestská spoločnosť UNIPA, spol. s r.o., ponúka viacero možností, ktoré skvalitňujú život v našom meste.

Verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne:
Spoločnosť UNIPA, spol. s r. o., dáva do pozornosti širokej verejnosti, že zimný štadión v Prievidzi je sprístupnený na verejné korčuľovanie. Zimný štadión je pre verejnosť otvorený počas víkendov v poobedňajších hodinách . Konkrétny rozpis otváracích hodín zimného štadiónu je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na internetovej stránke spoločnosti UNIPA, spol. s r. o., http://www.unipa.sk/

Prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna :

Spoločnosť UNIPA, spol. s r. o., ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Zimného štadióna v Prievidzi v časti A na 1. poschodí. Ide o priestory so samostatným vchodom o rozmeroch 72 m2 a prístupovou chodbou o rozmeroch 15 m2. Cena za prenájom 1 m2 je 47 € bez DPH ročne. V prípade Vášho záujmu Vám bližšie informácie poskytneme na tel. č. 0917 587 489. Uvedené priestory sú vhodné ako učebne pre autoškoly, kde je možnosť využívať aj parkovisko pred zimným štadiónom na účely cvičiska.

http://www.unipa.sk/

Krytá plaváreň :

Krytá plaváreň v Prievidzi ponúka širokej verejnosti svoje služby. V pokladni krytej plavárni máte možnosť si zakúpiť aj pernamentky v zmysle platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti.

Otváracie hodiny pre verejnosť
pondelok – piatok: 7,00 – 20,00 hod.
sobota – nedeľa: 8,30 – 20,00 hod.
Posledný vstup do bazéna je o 18,45 hod.

http://www.unipa.sk/

Vysokozdvižné plošiny :

Spoločnosť UNIPA, spol. s r. o., ponúka záujemcom nasledovné služby:
  • – poskytnutie stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamných tabúľ, plagátovacích plôch, optických káblov a i.
  • – prenájom vysokozdvižných hydraulických plošín AVIA MP13-1
  • – trasovanie vedeni verejného osvetlenia a lokalizácia porúch zemných káblových vedení lokačnou sadou RD4000TL

Bližšie informácie o poskytovaných službách sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti alebo na t.č. 046/5422412

http://www.unipa.sk/

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…