27. Apr 2012 8:26

Unipa chce kosiť efektívnejšie

Mestská spoločnosť Unipa už začala s kosením mesta. Po vykosení sídliska Píly a mestského parku podľa harmonogramu pokračuje na sídlisku Mládež, v parku Skotňa a v okolí Dlhej ulice. Mestská spoločnosť na krátkom brífingu s novinármi prezentovala stroje a technológiu, ktorá je pripravená na úpravu verejnej zelene v tomto roku.

Radnica prehodnotila kvalitu a cenu služieb, ktoré si objednávala v minulosti. Aj pre mnohé kritické pripomienky obyvateľov sa vedenie mesta rozhodlo realizovať kosenie mesta inak. Namiesto objednávania služieb u súkromnej spoločnosti si služby bude mesto realizovať vo vlastnej réžii, prostredníctvom mestskej spoločnosti Unipa.

Na realizáciu kosenia boli zakúpené úplne nové stroje a zariadenia v celkovej hodnote 60 453 eur. „Pôvodné predpokladané náklady na obstaranie techniky boli vo výške takmer 80 tisíc eur. Vďaka verejnému obstarávaniu sme teda dosiahli značnú úsporu,“ uviedol Miroslav Procháska, konateľ Unipa spol. s.r.o.

„Očakávame, že aj po investícii do nákupu techniky bude napokon celková cena dodaných služieb nižšia ako v období, keď služby pre mesto realizovala spoločnosť Tezas. Našim hlavným cieľom je realizovať viac kosenia za menej peňazí. Okrem ceny je však dôležitá aj intenzita a kvalita kosby. Presná cena za meter bude známa až po ukončení prác a zúčtovaní, pretože s každým pokoseným metrom sa priemerná cena za jeho pokosenie znižuje. Určite však neprekročíme rozpočet,“ dodal Procháska.

V roku 2011 bolo pokosených spoločnosťou Tezas spolu 320,84 hektárov za 272 510 € (8,2 mil. Sk). V prepočte tak vychádzalo pokosenie jedného štvorcového metra 0,0849 € (2,56 Sk). Problémom bolo hlavne to, že si mesto pre nedostatok financií nemohlo objednať služby v potrebnom rozsahu. Ostatná zeleň v meste Prievidza s plochou 175,88 hektára nebola pokosená ani dvakrát – v prepočte sa kosili tieto plochy iba 1,71 krát. Reprezentačné plochy s plochou 4,98 hektára boli pokosené štyrikrát.

Pri kosení mesta sa začalo využívať mulčovanie. Časť pokosenej trávy sa pri tejto techno-lógii neodváža, ale hneď pri kosení sa z nej vytvára organický materiál, ktorý ostáva na mieste. Steblo trávy tvorí z 96 % voda, zvyšok je sušina a dôležité výživné látky a minerály. Rozsekané kúsky trávy tvoria výbornú výživu trávnika. „Pri mulčovaní je potrebné častejšie kosenie trávnika, avšak z hľadiska časového zaťaženia je kosenie s mulčovaním úspornejšie. Pri mulčovaní sa dá pracovať omnoho rýchlejšie ako pri kosení so zberom do zberného koša,“ vysvetľuje Procháska. „Pri porovnávaní kvality údržby verejnej zelene sa teda treba sústrediť aj na to, či sa trávnik aj nejako kultivuje. Aj od toho ako sa o trávniky staráme závisí, koľko času im treba venovať pri údržbe v budúcnosti,“ pripomína.

Za päť dní sa s využitím mulčovania podarilo zamestnancom Unipy pokosiť plochy, ktorých údržba v minulosti trvala približne tri týždne. I napriek tomu je však podľa Prochásku na hodnotenie ešte veľmi skoro. Doterajšie skúsenosti sú však veľmi pozitívne a jeho očakávania sa nielen napĺňajú ale v mnohých ohľadoch aj prekračujú.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…