18. Jan 2012 7:11

Udelia ocenenia "Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze 2011"

V obradnej sále Mestského domu sa 30. januára 2012 o 13:00 uskutoční prvý ročník ocenenia „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze“. Oceňovanie mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa uskutočňuje pri príležitosti vlaňajšieho Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta Prievidza, JUDr. Kataríny Macháčkovej.

Ocenenie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze“ smeruje k zvýšeniu statusu a k rozvoju mládežníckeho dobrovoľníctva. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenené budú aj úspešné dobrovoľnícke projekty.

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

Ocenenie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze 2011“ za pravidelnú dobrovoľnícku pomoc – v tejto kategórii je cieľom oceniť najmä dobrovoľníkov, ktorí sa dlhodobo angažujú vo voľnočasovej činnosti mládežníckych organizácií alebo inak dlhodobo dobrovoľnícky pomáhajú v meste Prievidza.

Ocenenie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze 2011“ za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc – v tejto kategórii je cieľom oceniť dobrovoľníkov jednotlivcov, ktorí svoje dobrovoľníctvo vykonávali individuálne vo výnimočnej situácii, za výnimočných podmienok, alebo pripravili dobrovoľnícke projekty s mimoriadnym úspechom alebo dopadom na obyvateľov mesta Prievidza.

Ocenenie „Mládežnícki dobrovoľníci Prievidze 2011“ za úspešný dobrovoľnícky projekt – v tejto kategórii je cieľom oceniť úspešné dobrovoľnícke projekty, ktoré mali dopad na obyvateľov mesta Prievidza a boli realizované v roku 2011.

Návrhy na udelenie ocenenia sa podávajú písomne (stačí ich poslať e-mailom), podať ich môže akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba. Dobrovoľnícka činnosť musí mať dopad na život obyvateľov Prievidze. Navrhovateľ môže nominovať dobrovoľníka alebo dobrovoľnícky projekt prostredníctvom nominačného hárka, ktorý treba poslať e-mailom na kcifrikova@zipcem.sk alebo poštou na adresu CVČ Spektrum, Novackého 14, 971 01 Prievidza.

Nominačný hárok

ico_doc_46

Podrobné podmienky udelenia ocenenia

Aktivita je financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…