8. Jul 2016 10:51

Turisticko-informačná kancelária informovala poslancov

Poslanci MsZ v Prievidzi zobrali na vedomie výročnú správu o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n.o. za rok 2015.

Vyhodnotenie činnosti
V roku 2015 v zmysle štatútu a zámeru zriadenia poskytovala TIK Prievidza, n. o. pravidelne aktualizované informácie o meste Prievidza a jej okolí v rozsahu: prírodné atraktivity, kultúrno-spoločenské atraktivity, kultúrne a športové podujatia, ubytovacie a stravovacie zariadenia v meste a regióne, šport a organizované športové aktivity, prehľad o poskytovaných službách, inštitúcie, podniky, firmy pôsobiace na území mesta v oblasti cestovného ruchu, propagačná činnosť, možnosti dopravného spojenia a rôzne iné. Okrem toho aj v roku 2015 TIK intenzívne spolupracovala s Technickými službami mesta Prievidza a poskytovala servis pri parkovacom systéme mesta.

Vzhľadom na kvalitu poskytovaných služieb z roka na rok narastá počet zákazníkov, ktorých TIK vybaví. Podľa záznamov v roku 2015 realizovali 39 320 kontaktov s klientami. Je to v porovnaní s rokom 2014 o 3205 kontaktov viac.

Aktivity TIK
Rok 2015 bol z hľadiska prezentácie na domácich a zahraničných výstavách vzhľadom na aktívnu spoluprácu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE (ďalej len OOCR RHNB) mimoriadne bohatý. V dňoch 29. januára až 1. februára 2015 sa v spolupráci s OOCR RHNB zúčastnili 21. ročníka ITF Slovakiatour, najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku a jedného z najvýznamnejších v strednej Európe.

Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú spoznávať krásy Slovenska a tiež cestovať do zahraničia. Jeho atraktivitu ešte zvyšujú paralelné veľtrhy Poľovníctvo a oddych, WELLNESS A FITNESS a DANUBIUS GASTRO. Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Na ploche 17.500 m2 sa predstavilo 738 vystavovateľov, z toho v časti Cestovný ruch 362 vystavovateľov a na veľtrh prišlo 62.393 návštevníkov.

Hlavným cieľom bolo popri širokej verejnosti osloviť hlavne organizátorov zájazdov a výletov, aby bola destinácia horná Nitra stále vnímaná a propagovaná ako lákavý cieľ dovoleniek, prázdnin, víkendových pobytov, zájazdov a školských výletov.

Výstava cestovného ruchu Region Tour Expo
Výstava cestovného ruchu Region Tour Expo v Trenčíne 15. až 16.5.2015 vo výstavnom areáli Expo Center v Trenčíne sa konal 4. ročník uvedenej výstavy. Trenčiansky samosprávny kraj sa prezentoval v samostatnom výstavnom stánku. V ňom sa predstavil aj partnerský Juhomoravský kraj a OOCR REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE. Na tejto výstave sa TIK podieľal prípravou propagačných materiálov z mesta Prievidza a regiónu.

Dátumom 27. september sa symbolicky končí letná turistická sezóna. Pre každý rok sa vyberá nová ústredná téma, ktorá spája cestovný ruch s najdôležitejšími a najaktuálnejšími celosvetovými fenoménmi. V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa od roku 2010 stali oslavy Svetového dňa cestovného ruchu súčasťou multižánrového festivalu EŠTE DÚŠOK LETA. Organizuje ho Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi spolu s partnermi – TSK, Mesto Prievidza, KaSS Prievidza, SOŠOaS Prievidza, SACR, Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE a od tohto roku aj nová Krajská organizácia CR Trenčín Región. Medzi organizátormi a realizátormi TIK mesta Prievidza taktiež každoročne participuje.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…