Átriová ulica
Banícka ulica
Bojnická cesta
Duklianska ulica
Garbiarska ulica
Golfová ulica
Gorazdovo nábrežie
Klampiarska ulica
Krajná ulica
Letisková ulica
Májová ulica
Malá ulica
Malookružná ulica
Max Brose
Mierové námestie
Mlynská ulica
Nábrežná ulica
Námestie J. C. Hronského
Obuvnícka ulica
Okružná cesta
Priama ulica
Priechodná ulica
Rad L. N. Tolstého
Riečna ulica
Sad D. Tatarku
Sadová ulica
Sklenárska ulica
Stredná ulica
Súbežná ulica
Súkennícka ulica
Svätoplukova ulica
Tenisová ulica
Tichá ulica
Tkáčska ulica
Trhová ulica
Ulica A. Bednára
Ulica A. H. Gavloviča
Ulica A. Mišúta
Ulica A. Rudnaya
Ulica A. Sládkoviča
Ulica A. Stodolu
Ulica B. Björnsona
Ulica D. Krmana
Ulica D. Kubíka
Ulica E. M. Šoltésovej
Ulica F. Madvu
Ulica I. Krasku
Ulica J. Bendíka
Ulica J. Červeňa
Ulica J. Fándlyho
Ulica J. Francisciho
Ulica J. G. Tajovského
Ulica J. Kollára
Ulica J. Kráľa
Ulica J. Matúšku
Ulica J. Murgaša
Ulica J. Okáľa
Ulica J. Palkoviča
Ulica J. Pauleho
Ulica J. Siváka
Ulica J. Škopca
Ulica J. Žirku
Ulica Ľ. Ondrejova
Ulica Ľ. Štúra
Ulica M. Falešníka
Ulica M. R. Štefánika
Ulica olympionikov
Ulica P. Benického
Ulica P. Dobšinského
Ulica R. Jašíka
Ulica S. Chalupku
Ulica Š. Baniča
Ulica Š. Králika
Ulica Š. Závodníka
Ulica T. Milkina
Ulica za depom
Úzka ulica
Vnútorná ulica
Zadná ulica