Kresťanského ducha sprítomňovala Prievidžanom i socha sv.
Jána Nepomuckého, uctievaného ako ochrancu proti povodniam, postavená v roku 1757 v juhozápadnej časti námestia. Dnes stojí torzo sochy pred kláštorom piaristov.