1918, 1. – 4. novembra
Rabovanie a ozbrojené zrážky dosiahli svoj vrchol a na ich zastavenie povolali trestný oddiel.

1918, 6. decembra
Pod vedením obvodného lekára dr. Jána Čvíkotu sa vytvorila miestna odbočka Slovenskej národnej rady, ktorej poslaním bola obnova poriadku a organizovanie verejného života.

1918, 20. decembra
Pod velením Gabriela Kmeťka sa vytvorila ozbrojená domobrana, ktorá dohliadala na udržanie poriadku.

1919, 5. januára
Vytvorila sa miestna četnícka stanica, ktorá prevzala povinnosti vojenského oddielu.

1919, 8. januára
Prievidzská okresná národná rada podobne ako aj ostatné miestne a okresné rady bola rozpustená a nahradil ju okresný úrad, ktorý viedol dr. Ján Novák.

1919
Od počiatku roka vznikali mnohé štrajky a demonštrácie. Bezpečnostné opatrenia zo strany úradov zosilneli po vzniku Maďarskej republiky rád a najmä neskôr po vytvorení Slovenskej republiky rád. Aktivizovala sa činnosť atletického klubu, športový klub propagoval futbal a z toho dôvodu sa roku 1933 na žabnických lúkach vyčlenil pozemok pre vybudovanie ihriska.

20-te roky
V meste pracovalo 15 knižníc. Knižnice jednôt Orla a Sokola pracovali od roku 1920 a 1924 k nim pribudli knižnice Okresného osvetového zboru a Okresná učiteľská knižnica).

20-te roky
Na poli kultúry pracuje aj viac ako 30 spolkov, z ktorých najaktívnejšie sú TJ Orol a Sokol.