1389
Vydaním mandátu kráľa Žigmunda sa nariadilo vyšetrenie sporu zlatomoraveckého mýtnika hradného panstva Gýmeš s mešťanmi Prievidze o platenie mýta.

1390 – 1396
Na podnet rodiny Jelšavskovcov prichádzajú do Prievidze členovia kontemplatívneho rádu karmelitánov, ktorí mimo vnútorného mesta začínajú budovať vlastný kláštor.

1397
Mandátom Žigmund napomínal pána Juraja z Jelšavy.

1409
Kráľ Žigmund upozorňuje vyberačov krajinskej dane – lucrum camerae, aby od Prievidžanov vyberali vyššie dávky ako stanovené tri hrivny.

1415
Výsadná listina kráľa Žigmunda na konanie jarmoku v deň Nájdenia sv. kríža.

1429
Prievidzskí mešťania Peter Lusinczer (Nemec) a Šimon Laczko (Slovák) ako vyslanci mesta u kráľa Žigmunda požadujú potvrdenie privilegiálnej listiny kráľovnej Márie. Kráľ odmieta potvrdiť míľové právo.

1430
V donačnej listine, ktorou kráľ daroval bojnické panstvo rodine Noffryovcov, sa uvádza aj darovanie mesta Prievidze spolu s vyberanými dávkami.

1431 – 1433
Pobyt husitských vojsk na území mesta spôsobil jeho pustošenie.

1441
Vladislav I. potvrdzuje mestu oslobodenie od platenia daní a tridsiatkov, ktoré stanovili mešťanom Noffryovci roku 1435.

1449
Potvrdenie prenájmu príjmov z desiatkov ostrihomského arcibiskupa kardinála Dionýza zo Seče, ktoré prenajali bojnickí páni roku 1432.

1486
Prostredníctvom mešťanov Mateja Literáta, Matúša Kaymana, Gregora Mataska a Petra Christiana si Prievidžania vybavili potvrdenie výsad kráľovnej Márie.

1478
Matej Literát sa spomína ako mestský notár a žiadateľ o potvrdenie dohody s ostrihomským arcibiskupom o prenájme desiatkov Prievidzi.

1489
Kráľ Matej mandátom nariaďuje bojnickému kastelánovi Matúšovi, aby dodržiaval potvrdené výsady mesta Prievidze.

1491
Ján Korvín vydáva mandát, ktorým na základe sťažnosti prievidzských mešťanov upozorňuje bojnického kastelána Pokyho.