21. Mar 2019 12:48

Transformácia regiónu: Informačný seminár nielen pre podnikateľov

Združenie miesta a obcí hornej Nitry a občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA pozývajú na informačný seminár s názvom Operačný program Výskum a inovácie - Aktuálne výzvy a možnosti ďalšej podpory s podtitulom "Rozpodnikajme región".

Seminár sa koná 4. apríla 2019 od 10:00 v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza (Záhradnícka 19, Prievidza). Informačný servis poskytnú účastníkom zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovak Business Agency, SARIO, SIEA a Informačno-poradenského centra pre územie Trenčianskeho kraja.

Cieľom organizátorov je získať spätnú väzbu k následnému vyhlasovaniu výziev a podporiť subjekty na hornej Nitre k príprave zámerov, ktoré podporia štrukturálnu zmenu hospodárstva hornej Nitry.

Účasť je potrebné potvrdiť e-mailom na akcnyplan@gmail.com do 30. marca 2019.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…