27. Jun 2016 6:14

Tím FF bol úspešný

Celoslovenská súťaž JA Slovensko Môj projekt pre región v programe Podnikanie v cestovnom ruchu bolo v Banskej Bystrici 9. júna 2016. Z dvanástich finálových projektov tím FF z Obchodnej akadémie Prievidza získal s projektom Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry 3. miesto v kategórii Najlepší regionálny produkt.

Po korešpondečnej časti súťaže Môj projekt pre región sme našou videovizitkou postúpili do celoslovenského finále. Súťaž organizuje JA Slovensko v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Súťažilo 11 projektov.

My sme v projekte Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry chceli ukázať ako sa dá využiť pre cestovný ruch zvláštna forma roztrateného typu obydlia na Slovensku s názvom štále. Sú to sídla s menším počtom domov, neraz len s jedným. Ich lokalizácia sa spája spájajú sa s uhliarstvom, baníctvom a drevorubačstvom. A pôvod názvu je z nemčiny štál – štále – maštale. Pri novo zrekonštruovanom penzióne Pod horou, pre ktorý sme pripravili vizuál, avrhujeme náučný chodník s domami remeselníkov, cyklistické cesty, cesty pre koč.

V remeselníckych domoch budú prezentovať, ale aj predávať svoje výrobky keramik, kováč, píšťalkár, pekár … Hodnotila nás porota, ktorá sa zaoberá cestovným ruchom. Náš projekt a nápady sa im páčili. Porota pôsobila „prísne“. Otázkami nás dokázala zaskočiť. No museli sme sa vedieť vynájsť a hneď na otázky odpovedať, aj keď to nebolo pri niektorých jednoduché. Naši konkurenti boli tiež veľmi dobre pripravení, aj keď mne sa osobne sa páčili len dva nápady z celkových 11-tich.

Bola to dobrá skúsenosť prezentovať vlastný nápad, projekt pred cudzími ľuďmi.. Získali sme 3. miesto v kategórii Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu. Sme vďační za túto skúsenosť. A aj za to, že sme mohli reprezentovať našu školu na celoslovenskej súťaži. Veríme, že náš projekt nezostane nepovšimnutý a posunie sa ďalej k celkovej realizácii.

Autor: Andrej Sobota a Helena Ďurišová, tím FF, OA Prievidza

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…