15. Aug 2011 6:05

TEZAS versus MESTO stanovisko k článku

Na oficiálnej stránke mesta Prievidza bol 13.7. 2011 uverejnený článok pod názvom: „TEZAS versus MESTO“. Obsah článku sa týka našej spoločnosti v ktorej sme konateľmi, preto nám dovoľte uviesť naše stanovisko k jeho obsahu.

V prvom rade nerozumieme samotnému názvu článku s dôrazom na slovo versus. Naše doterajšie príspevky v médiách sa niesli len vo vecnej rovine a nie sme si vedomí, že by boli v konfrontačnom duchu.

Nikdy sme v nich neuverejnili ani hrozbu prepúšťania zamestnancov TEZAS-u.
Nevýhodná súčasť zmluvy vo vzťahu k cenám … odplata sa bude každý rok upravovať narastajúcim spôsobom vždy o hodnotu inflačného koeficientu až do výšky 12%. Kladie sa tu dôraz na nevýhodnosť zmluvy pre mesto . K tejto otázke len toľko. Každá podobná obchodná zmluva presahujúca obdobie jedného roka nesie v sebe takúto klauzulu. Je totiž len vyjadrením znehodnotenia meny a teda neprináša žiadnej zmluvnej strane neprimerané výhody, resp. nevýhody!
K príkladu nárastu ceny o 48,8% z titulu uplatnenia inflačného koeficientu za obdobie9 rokov uvedieme iný príklad:
Od roku 2002 do roku 2006 stúpla cena nafty z 21,77Sk/L na 32,80Sk/L, čo je nárast o 50,66%, pričom za rovnaké obdobie bol súčet inflačných koeficientov 26,5%!
Náklady na cestnú daň sme mali v roku 2002 vo výške 284 000,-Sk a v roku 2007 za rovnaký počet vozidiel už 560 000,-Sk, čo je nárast o 97%!
Minimálna mzda ( premieta sa do nákladov spol. ) bola v r. 2002 4 920,-Sk, kým v roku 2007 už 8 100,-Sk, čo je nárast o 64,6%!
Týmto sme chceli len dokumentovať, že v mnohých prípadoch inflačný koeficient nepokrýva nárast nákladov na prevádzku spoločnosti.

Ďalej uvádzame, že veľký počet dodatkov ( č.36 k 21.11. 2008 ) nebol spôsobený opakovaným navyšovaním jednotkových cien, ale vznikol z potrieb mesta , kedy sa zvyšoval objem prác.
Na základe požiadaviek poslancov vtedajšieho zastupiteľstva bola vykonaná sumarizácia zmlúv k 1. októbru 2010, novácia zmlúv bola vykonaná 2. januára 2002.
Konatelia spoločnosti TEZAS:
Ladislav Chrenko
Ing. Juraj Romančák

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…