29. Nov 2016 7:50

Tesco pripravilo potravinovú zbierku

Tesco v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími partnermi pripravilo od 24. do 26. novembra 2016 potravinovú zbierku. Nakupujúci mohli aj v obchodoch v meste Prievidza podporiť ľudí v núdzi nákupom trvanlivých potravín. V hypermarkete a supermarkete v Prievidzi nakupujúci darovali tovar spolu v hodnote 2279,29 eur.

Potravinová zbierka je skvelou príležitosťou, keď môžu všetci členovia miestnych komunít spoločne pomôcť ľuďom v núdzi. Tesco ponúklo svoje priestory a komunikačné kanály, čo považujú partneri z charity za neoceniteľnú podporu. Podobne ako predošlé roky Tesco okrem toho finančne dopĺňa hodnotu darovaného jedla od zákazníkov o 20 %. Toto je dôležitý finančný príspevok, ktorý môže Potravinová banka spolu s ostatnými partnermi použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry miesto nakupovania jedla pre ľudí v núdzi.

Trvanlivé potraviny a hygienické potreby vyzbierané v Prievidzi putujú priamo do zariadení na území mesta. Zbierka z hypermarketu, 1195,30 kg potravín v hodnote 1819,34 €, bude použitá v Charite – dome sv. Vincenta na Košovskej ceste. Zbierka zo supermarketu na Námestí slobody bude použitá v neziskovej organizácii Spokojnosť, ktorá poskytuje sociálne služby v komunitnom centre na Ciglianskej ceste. Tu sa vyzbieralo 301,76 kg tovaru, v hodnote 459,95 €.

Neziskové organizácie ďakujú predovšetkým dobroľníkom, ktorí prijímali potravinové dary. Bez ich pomoci by nebolo možné takúto úspešnú zbierku zrealizovať. Takisto ďakujú všetkým tým, ktorí akoukoľvek foromou popri nákupe prispeli na dobrú vec a podporili činnosť neziskových organizácii a tým priamo ľudí v núdzi. Napokon veľmi oceňujú prístup vedenia oboch prevádzok, ktoré zbierku plne podporovali a vytvárali pre jej realizáciu čo najlepšie organizačné zázemie a maximálne vychádzali organizáciám v ústrety.

Charitu – dom sv. Vincenta a neziskovú organizáciu Spokojnosť podporuje aj mesto Prievidza každoročnými dotáciami z rozpočtu mesta. Na podporu prevádzky nízkoprahového denného centra v Charite – dome sv. Vincenta poskytlo v roku 2016 mesto dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 8000 €. Na činnosť nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Spokojnosť, bola v roku 2016 poskytnutá z rozpočtu mesta dotácia vo výške 5000 €.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…