22. Jan 2024 8:40

Termíny zberu vytriedených zložiek v IBV na rok 2024

Separácia využiteľných zložiek komunálneho odpadu v časti s individuálnou bytovou výstavbou je realizovaná formou zberu plastových vriec jedenkrát mesačne. Jednotlivé časti mesta sú zaradené do Harmonogramu zberu s presným termínom zvozu vyseparovaných zložiek.

Na triedený zber v častiach s individuálnou bytovou výstavbou sú určené 110 litrové zberné vrecia farebne rozlíšené: modré polyetylénové vrece určené na papier, zelené polyetylénové vrece určené na sklo, žlté polyetylénové vrece určené na plasty, červené polyetylénové vrece určené na kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály. Vrecia sú po vyprázdnení vrátené späť užívateľovi. V prípade poškodenia polyetylénového vreca je toto vrece nahradené novým a to zberovou spoločnosťou.

Kalendár zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v roku 2024 (IBV):

Kalendár zberu vytriedených zložiek IBV 2024

Zberový okruh č. 1 (štvrtok):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Východná, Kukučínová, Ľ. Podjavorinskej, Sitnianskeho, Vajanského, Veľkolehotská, Malolehotská, Nábrežie A. Kmeťa, Nábrežie J. Kalinčiaka, Nábrežie sv. Metoda, Nábrežie sv. Cyrila, J. Hollého, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec

Zberový okruh č. 2 (piatok):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Bojnická cesta, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Duklianska, Riečna, Priechodná, Stredná, Úzka, Zadná, Golfová, Letisková, Mlynská, Tkáčska, Súkenícka, Obuvnícka, Garbiarska, Klampiarska, Tenisová, J. Kollára, T. Milkina, J. Červeňa, I. Krasku, J. G. Tajovského, Májová, Š. Závodníka, R. Jašíka, Átriová, Snežienková, Nezábudková, Konvalinková, Fialková, Astrová, Narcisová, Tulipánová, Klinčeková, Nedožerská cesta, Malonecpalská, Veľkonecpalská, Slnečná, Na záhumní, Poľná, Pod horou, Zelená ulica, Hornonitrianska bytovka, Ciglianska cesta, Sebedražská cesta, Ulica na Kamenici

Zberový okruh č. 3 (sobota):
Do zberového okruhu sú zaradené tieto ulice: Necpalská cesta, Puškinova, B. Slančíkovej, Hrnčiarska, Medzibriežková, C. Majerníka, Veterná, Partizánska, Povstalecká, J. Záborského, Rovná, M. Medveckej, M. Benku, Jánošíková, Koncová, K. Kuzmányho, Odbojárov, S. Mečiara, J. Gramantíka, Bottova, Skrytá, J. Alexyho, K. Nováckeho, Mariánska, Zahradnícka, Vinohradnícka, Bôrová, Jaseňová, Jedľová, Rakytová, Hrabová, Lipová, Buková, Smreková, Dubová, Na Karasiny, Agátová, Bazová, I. Vysočana, Na Stráňach, Prírodná, Včelárska, T. Vansovej, Nová, Zdravotnícka, Lúčna, Stavbárov, Traťová, Staničná, Športová, Železničiarska, Krátka, Kvetná.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…