12. Mar 2012 14:48

Technika na čistenie mesta pripravená

Už v prvom marcovom týždni sa v Prievidzi začalo s čistením ulíc. Počas šiestich týždňov sa na túto činnosť použije nová technika, ktorej možnosti sa momentálne overujú.

Čistenie a zametanie mestských komunikácií bude realizovať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. Od 8. marca má na skúšku k dispozícii čistiace auto EQHOLM 2200T. Šesť týždňov, resp. pokiaľ nebudú chodníky pozametané, bude čistiace auto jazdiť a odpratávať posypový materiál, ktorý po zime zostal na chodníkoch.

Okrem čistenia ciest a chodníkov mesto začalo s rekonštrukciou cestných komunikácií. Realizované budú opravy výtlkov a na vybraných úsekoch cestných komunikácií bude vymenený celý asfaltový povrch.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…