11. Jul 2011 7:26

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU

V zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení bolo v termíne od 01.04.2011 do 30.06.2011 vykonaných 7 prieskumov trhu s predpokladanou hodnotou zákazky minimálne 1.000 €

1. Hodnota zákazky: 1.390,61 € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru / Kuchynské gastrozariadenie pre MŠ Nábr. sv.
Cyrila Prievidza
Identifikácia úspešného uchádzača: RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , tel. : 032/7717061, fax: 032/7717325, e-mail: obchod@jaz.sk
2. Hodnota zákazky: 1.493,46 € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru / Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
Identifikácia úspešného uchádzača: Žaneta Červeníková MZ OFFICE, 023 36 Radoľa 107
tel.: 0917 524 686, e-mail: skorupa@mzoffice.eu
3. Hodnota zákazky: 1.680,00 € s DPH + ZH hnuteľ. zariadenia zákl. cena 120,00€ s DPH +
12,00 € s DPH za 1 položku
Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby / Vypracovanie znaleckého posudku
Identifikácia úspešného uchádzača: AUDING s.r.o., Bojnická cesta 35, 971 01 Prievidza
4. Hodnota zákazky: 3.141,60 € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru / Univerzálny miešací a šľahací stroj pre ŠJ MŠ
Ul. Krmana Prievidza
Identifikácia úspešného uchádzača: TELESYS – Slovakia, spol. s r.o., Osma 10,
831 01 Bratislava, tel.: 02/44871715, fax.: 02/44681428 e-mail: telesys@stonline.sk
5. Hodnota zákazky: 9.820,- € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru / Osobný automobil pre služobnú potrebu
mestskej polície/
Identifikácia úspešného uchádzača: ROP s.r.o. , Bojnická cesta 39/E, 971 01 Prievidza
tel.: 046/5423712, e-mail: kaufman@seat-ropcar.sk
6. Hodnota zákazky: 1.407,84,- € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru / Bezpečnostné gumené dosky na dopadovú
plochu pod detské ihriská/
Identifikácia úspešného uchádzača: KOMFORT Komárno spol. s r.o., Hradná 3, 945 01
Komárno, tel.: 035/7733231, fax.: 035/7732704, e-mail: ks-komfort@ks-komfort.sk;
7. Hodnota zákazky: 1320,- € s DPH
Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby / Technická pomoc na montáž klimatizačných
jednotiek s príslušenstvom/
Identifikácia úspešného uchádzača: LEDEX s.r.o., Jánošíkova 5, 942 01 Šurany, prevádzka Šumperská 27/9, 971 01 Prievidza tel.: 0905318576, e-mail: ledex@ledex.sk; ;
Vypracoval: Ing. Mária Peszekiová, referent pre verejné obstarávanie
Iveta Krajčíková, referent pre verejné obstarávanie

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…