28. Oct 2014 11:51

Štúdia rekonštrukcie futbalového štadióna

Mesto Prievidza uplynulý týždeň vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi –štúdia“. Jednotliví uchádzači mohli svoje ponuky predkladať do 30. októbra.

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie štúdie rekonštrukcie futbalového štadióna za účelom splnenia infraštrukturálnych podmienok pre štadióny UEFA II. kategórie. Tá by mala okrem iného zahŕňať výmenu sedačiek na tribúne, výstavbu novej tribúny na protiľahlej strane, alebo na bočných stranách za bránami, rekonštrukciu umelého osvetlenia, vo všetkých sektoroch dobudovanie bufetov, sociálnych zariadení a ošetrovne pre divákov, zrušenie miest na státie, zriadenie kamerového systému či rekonštrukciu a prestavbu vnútorných priestorov štadióna tak, aby spĺňali minimálne kritéria pre štadióny UEFA 2. kategórie,“ priblížil Branislav Bucák, predseda komisie športu v Prievidzi.

Vyčlenené financie
Financie na projektovú štúdiu rekonštrukcie futbalového štadióna má mesto vyčlenené vo svojom rozpočte pre rok 2014. Poslanci to schválili ešte v decembri minulého roku.
Vyhotovená projektová štúdia bude relevantným podkladom pre ďalšie mestské zastupiteľstvo, aby definitívne rozhodlo o rekonštrukcii futbalové štadióna respektíve o termíne jeho prestavby,“ dodal Branislav Bucák.

Rozdielne názory
Na rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi má dať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu sumu 750-tisíc eur. Podmienkou získania finančných prostriedkov je 40-percentné kofinancovanie projektu samosprávou. Mesto teda musí prispieť sumou 500-tisíc eur. To sa stretlo s pozitívnymi i negatívnymi reakciami obyvateľov mesta. Podporovatelia myšlienky chcú mať v Prievidzi dôstojný stánok pre svetový šport číslo jeden. Odporcovia zasa poukazujú na fakt, že v Prievidzi je hneď niekoľko mestských budov, škôl či objektov, ktoré akútnejšie vyžadujú financie na rekonštrukciu ako futbalový štadión.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…