7. Dec 2018 9:43

Študentky akadémie pomohli

Študentky Obchodnej akadémie pod vedením učiteľky Dagmar Majdanovej vytvorili projekt Prievidza bez bariér, s ktorým sa v súťaži SOČ umiestnili na 2. mieste v krajskom kole.

Projekt mal za cieľ zmapovať bezbariérovosť rôznych inštitúcií v meste Prievidza a vytvoriť plán na zlepšenie podmienok. Súčasťou projektu bola aj charitatívna módna prehliadka s tombolou, ktorej výťažok sa rozhodli darovať na pomoc pre zdravotne znevýhodnených.

Po úspešnou ukončení aktivít projektu, Študentky obchodnej akadémie prezentovali svoj projekt Prievidza bez bariér aj na pôde mestského úradu. „Oceňujem, že študentky si vybrali projekt, ktorý nebol prvoplánový a má za cieľ pomôcť viacerým ľuďom, ktorí to potrebujú“ dodáva primátorka, Katarína Macháčková.

V spolupráci so sociálnym oddelením sa študentky rozhodli darovať vyzbieranú finančnú hotovosť rodine Gajdošíkových, na pomoc zdravotne postihnutnej Kvetke. „Načasovanie bolo takmer dokonale, lebo na stretnutí sa Kvetka priznala, že už o pár dní oslávi svoje pätnáste narodeniny. Spoločne so študentkami jej ešte raz srdečne gratulujeme “ uzatvára učiteľka Eva Kadlečíková.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…