6. Jul 2023 8:55

Stromy miesto billboardov

Mesto Prievidza sa dlhodobo snaží o znižovanie vizuálneho smogu v meste. Od minulého roka sa podarilo odstrániť desiatky rôznych reklamných tabúľ a prvkov vo verejnom priestore. Namiesto billboardov sa snažíme sadiť stromy a to doslovne.

„Na sídlisku Kopanice sme iba pred mesiacom odstránili jeden billboard a minulý týždeň sme na jeho mieste zasadili krásny platan. Chceme sadiť viac stromov do verejného priestoru, pričom sa zameriame na vzrastlé stromy, ktoré sú zdrojom kyslíka a ktoré nám pomáhajú v lete ochladzovať prostredie. A platí, že namiesto billboardov budeme vždy sadiť stromy,“ hovorí viceprimátor Michal Dobiáš.

Mesto Prievidza pripravuje aj ďalšie projekty ako prinavrátiť zeleň aj na miesta, kde nie je možná výsadba stromov. Jedným z nich je projekt veľkokapacitných kvetináčov na sadenie vzrastlých stromov, ktorý umožní sadiť stromy nielen do parkov a do uličných stromoradí, ale aj na miesta s inžinierskymi sieťami, ktoré by inak výsadbu neumožnili.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…