2. máj 2018 11:44

Strojné čistenie prievidzských miestnych komunikácií

Zamestnanci Technických služieb od konca marca realizujú strojné čistenie miestnych komunikácií. Plánované čistenie sa bude týkať všetkých mestských komunikácií a odstavných plôch.

Z dôvodu práve realizujúcich prác na úseku miestnych komunikácií prosíme obyvateľov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie. Od ohľaduplnosti vodičov záleží, v akých termínoch dokončia Technické služby strojné čistenie ciest.

Technické služby využívajú na strojné čistenie vozy určené na strojné zametanie a kropiacu cisternu, pomocou ktorej znižujú prašnosť pri čistení komunikácií.

Okrem strojného čistenia zabezpečuje v týchto dňoch správca ciest opravu lokálnych porúch asfaltových krytov vozoviek, zalievanie trhlín stálopružnou zalievacou hmotou a obnovu vodorovného dopravného značenia. „Pokiaľ ide o vodorovné značenie, našou hlavnou prioritou je vyznačovanie priechodov pre chodcov. Je to predovšetkým o našej snahe zvyšovať bezpečnosť na našich cestách,“ vysvetlil Roman Bartoš z Technických služieb. Práve značenie priechodov pre chodcov pomocou technológie studených plastov sa stáva inšpiráciou aj pre iné mestá. „Napríklad predstaviteľ MsÚ zo Starej Ľubovne chce osobne prísť pozrieť, ako zabezpečujeme vyznačovanie priechodov pre chodcov studených technológiou plastov,“ uzavrel Bartoš.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…