11. Feb 2011 17:13

Stredoslovenská energetika podporila Prievidzu

Symbolický šek na 30 000 eur si 10. februára na tlačovej konferencii Pomoc Stredoslovenskej energetiky, a.s., mestám a obciam postihnutých povodňami odniesla spolu s primátormi miest Martin a Handlová aj primátorka Prievidze. Stredoslovenská energetika, a.s., pomohla obciam a mestám postihnutých povodňami finančným darom vo výške 150 000 eur.

Z rúk generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Stredoslovenskej energetiky, a.s., Pierra Chazeraina si prevzala symbolický šek na 30 000 eur určených pre mesto Prievidza primátorka Katarína Macháčková.

„Veľmi si cením rozhodnutie Stredoslovenskej energetiky, a.s., pomôcť povodňou postihnutým mestám formou finančného daru. Darované financie budú použité predovšetkým na spolufinancovanie lávky pre peších, ktorá spája centrum mesta so Strednou odbornou školou obchodu a služieb na Kalinčiakovej ulici, pričom lávku denne využíva približne 4500 ľudí. Stavbu odhadujeme na 70 tisíc eur a preto je pre nás peňažný dar veľkou pomocou,“ povedala primátorka Prievidze.

Zároveň poďakovala za pomoc SSE, a.s., aj pri rýchlom odstránení lokálnych výpadkov energie na území mesta počas povodní a realizáciu elektrickej prípojky v chate Mraznica vo Veľkej Lehôtke.
V meste Prievidza dosiahli škody celkovú výšku 5 257359,10 eur a bolo postihnutých temer 1200 domácností.

Okrem Prievidze si odniesli dar 30 000 eur aj mestá Handlová a Martin a s 10 000 eurami pomohla Stredoslovenská energetika, a.s., obciam Dolný Kalník, Dražkovce, Chrenovec – Brusno, Jalovec, Veľká Čausa a Ráztočno.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…