20. Mar 2024 8:08

Stratégie mesta Prievidza k rozvoju práce s mládežou 


Dňa 25.3.2024 od 9:00 vás pozývame na pripomienkovanie východiskového dokumentu „stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2030“.

V Centre voľného času Prievidza sa v pondelok 25.3. 2024 od 9:00 uskutoční stretnutie k pripomienkovaniu dokumentu Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2030. Na stretnutie pozývame zástupcov mládeže, školských parlamentov, základných a stredných  škôl, školských zariadení, pracovníkov s mládežou, mládežníckych organizácií a verejnosti.

Ak sa nemôžete zúčastniť stretnutia, môžete svoje pripomienky k návrhu stratégie poslať na e-mailovú adresu kcifrikova@gmail.com do 25.3. 2024 (vrátane). Bližšie informácie na telefónnom čísle 0907 247 653.

Tešíme sa na Vaše návrhy a stretnutie s Vami.

Návrh dokumentu na pripomienkovanie:  

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…