5. Dec 2023 16:39

Stránkové dni a úradné hodiny


Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a úradné hodiny Mestského úradu v Prievidzi (okrem pokladne a osvedčovania listín a podpisov na listinách) takto:

Pondelok     7:00 h – 15:30 h

Utorok          7:00 h – 15:30 h

Streda          7:00 h – 16:30 h

Štvrtok    Nestránkový deň

s výnimkou zamestnancov, ktorí vybavujú agendu pokladne, overovania listín a podpisov na listinách, činnosti podateľne MsÚ, ohlasovne pobytov, Matričného úradu – úmrtia občanov, Register adries (to znamená pre zamestnancov prízemia Budovy MsÚ „A“)

Piatok            7:00 h – 13:15 h

Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…