24. Feb 2012 7:18

Stavebné povolenie - TESCO STORES, a.s.

Účastníci konania: 1. TESCO STORES, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, 2. Ing. Ivan Bíreš, Priemyselná ulica č. 12, 971 01 Prievidza 3. MONAQ Leasing, a.s., Panská č. 13, 811 01 Bratislava, 4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou, Prievidza, 5. Ing. Irina Jakušová, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 6. LUDO, s.r.o., Tatranská 295, Považská Bystrica, 7. Neo Domus, s.r.o., Projektový ateliér, Legionárska 7158/5 , Trenčín, 8. Ing. Ľubomír Šingliar, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 9. Ing. Štefan, Bagin, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou, vlastníci bytov a nebytových priestorov, vlastníci susedných nehnuteľností.

Celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…