24. Feb 2012 7:18

Stavebné povolenie - TESCO STORES, a.s.

Účastníci konania: 1. TESCO STORES, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, 2. Ing. Ivan Bíreš, Priemyselná ulica č. 12, 971 01 Prievidza 3. MONAQ Leasing, a.s., Panská č. 13, 811 01 Bratislava, 4. Mesto Prievidza, zast. primátorkou, Prievidza, 5. Ing. Irina Jakušová, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 6. LUDO, s.r.o., Tatranská 295, Považská Bystrica, 7. Neo Domus, s.r.o., Projektový ateliér, Legionárska 7158/5 , Trenčín, 8. Ing. Ľubomír Šingliar, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 9. Ing. Štefan, Bagin, Legionárska, 7158/5, 911 01 Trenčín, 10. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou, vlastníci bytov a nebytových priestorov, vlastníci susedných nehnuteľností.

Celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…