24. Feb 2012 15:03

Stavebné povolenie - Polyfunkčná budova – nadstavba

Účastníci konania: 1. Peter Horváth, Ul. M. Rázusa č. 40/11, 971 01 Prievidza, 2. Ing. Milan Trgiňa, Ul. J.L. Bellu 507/13, 971 01 Prievidza, 3. Jozef Priehoda, V. B. Nedožerského 3/2, 972 02 Nedožery – Brezany, 4. Ing. Jozef Beliansky, Gazdovská ulica 12/7, 971 01 Prievidza, 5. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, 6. JUKOM, s.r.o., Ul. Š. Moyzesa č. 10, 971 01 Prievidza, 7. MUDr. Darina Kartálová, Sládkovičova ulica 16/16, 971 01 Prievidza, 8. František Barna a Darina, Ul. J.M. Hurbana 1278/19, 9*71 01 Prievidza, 9. Miloš Drienik, Connecticut, 06903 Stamford 8 Crab Apple Place, USA, 10. JIMBO invest, s.r.o., Ciglianska cesta 18, 971 01 Prievidza, 11. Florian Hruška, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 Prievidza, 12. Miriam Hrušková, Ciglianska cesta 684/18, 971 01 Prievidza, 13. Roland Brád, Ul. Ľ. Ondrejova 1252/24C, 971 01 Prievidza,

Celý dokument

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…