30. Sep 2011 9:44

STAVEBNÉ POVOLENIE na zmenu stavby

zverejnenie verejnej vyhlášky pre stavebníka Ing. Branislav Klein a Ing. Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 8, na Ul. I. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súp. č. 20708, pozemok parcelné 4971/1, v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…