30. Sep 2011 9:44

STAVEBNÉ POVOLENIE na zmenu stavby

zverejnenie verejnej vyhlášky pre stavebníka Ing. Branislav Klein a Ing. Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 8, na Ul. I. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súp. č. 20708, pozemok parcelné 4971/1, v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…