30. Sep 2011 9:44

STAVEBNÉ POVOLENIE na zmenu stavby

zverejnenie verejnej vyhlášky pre stavebníka Ing. Branislav Klein a Ing. Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 8, na Ul. I. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súp. č. 20708, pozemok parcelné 4971/1, v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…