30. Sep 2011 9:44

STAVEBNÉ POVOLENIE na zmenu stavby

zverejnenie verejnej vyhlášky pre stavebníka Ing. Branislav Klein a Ing. Viera Kleinová, bytom Duklianska 14, 971 01 Prievidza, na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 8, na Ul. I. Krasku, vchod č. 8, obytný dom súp. č. 20708, pozemok parcelné 4971/1, v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.