12. Dec 2022 8:05

Štatistické zisťovanie rodinných účtov v meste Prievidza

Štatistický úrad Slovenskej republiky informuje o štatistickom zisťovaní rodinných účtov v meste Prievidza v období od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorého účelom je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a prijímov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj mesto Prievidza. V období od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024 navštívi vybrané domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.statistics.sk.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…