21. Dec 2011 13:09

Športovci dostali darček

Futbal v Prievidzi ožíva a má namierené do vyšších súťaží. Dôkazom toho je aj otvorenie ďalšieho futbalového ihriska.

Darček vo forme kvalitne zrekonštruovaného ihriska na ZŠ na Ul. energetikov dostali mladí športovci od FC Baník Horná Nitra. Vedenie klubu na čele s prezidentom klubu Róbertom Šuníkom po dohode s primátorkou mesta zainvestovalo do ihriska, ktoré dostalo nový povrch vo forme tzv. umelej trávy. Tým sa vytvorili kvalitné podmienky na tréningový proces nielen pre mladých futbalistov, ale aj ostatných prievidzských školákov a športovcov.

Tieto aktivity sú jasným príkladom, akým vedenie mesta uvažuje do budúcnosti. Bude sústrediť finančné zdroje na školstvo do menšieho počtu škôl a výrazne tak môže zvýšiť financovanie ich infraštruktúry. A s podobnými aktivitami bude pokračovať v ďalších školách aj v iných oblastiach, nielen pomáhať športovým – futbalovým triedam a podporovať výchovu mladého futbalového dorastu.
Vytvára sa možnosť začať investovať do zlepšenia technického stavu budov a skvalitnenia výučby.
Podobný darček ako športovci v meste, dostali aj obyvatelia prímestskej časti Veľká Lehôtka. Mestská spoločnosť UNIPA, s.r.o., tu odovzdala v týchto dňoch do užívania prenosné futbalové ihrisko, ktoré bolo uložené nevyužité na futbalovom štadióne.
Veľkolehoťania majú z tohto predvianočného darčeka úprimnú radosť.
Tešíme sa, že do prievidzského futbalu sa dostali ľudia, ktorí tento kolektívny šport vnímajú ako poslanie a nie zdroj príjmov, ako radosť z hry a nie ako účel súkromného podnikania.

Projekt ihriska na ZŠ na Ul. energetikov nie je prvý tohto druhu. Začiatkom novembra 2011 bolo otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré vyrástlo v areáli Základnej školy na Ul. Rastislavovej.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…