27. Jul 2011 7:29

Spoločné zámery

Pondelok 25. júla 2011 prijala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková spolu s ďalšími členmi vedenia a zamestnancami na pôde Mestského domu návštevu z poľského mesta Jastrzębie-Zdrój.

V delegácii partnerského mesta boli prezident mesta Marian JANECKI, riaditeľ kultúrneho strediska Janusz JURCZAK, riaditeľka športových a rekreačných zariadení Žofia FLOREK a jej asistent, vedúci oddelenia hospodárskej stratégie mesta Michal DOMAGALA a ďalší zamestnanci mesta.
Program stretnutia bol zameraný predovšetkým na možnosti projektovej spolupráce a vytvorenia tímov na riešenie okruhov spoločných záujmov. Našim hosťom boli prezentované športoviská a kultúrne zariadenie. Došlo aj k stretnutiu medzi zástupcami športových klubov a dohodnuté boli účasti našich športovcov v partnerskom meste na niektorých podujatiach ešte v tomto roku. Reč bola aj o možnosti prezentácie kultúry a umenia partnerského mesta v Prievidzi počas budúcoročných mestských dní a recipročnej účasti umeleckej obce z Prievidze v Poľsku.
Primátorka mesta Prievidza a prezident mesta Jastrzębie-Zdrój venovali svoje rozhovory hlavne téme možnosti získania financií z eurofondov a možnosti zapojenia sa do spoločných nadnárodných projektov.
Prievidza má však aj eminentný záujem o kontakty s podnikateľskými subjektmi, ktoré by mohli prísť do priemyselného parku realizovať svoje zámery. Tento zámer bude predmetom ďalších spoločných stretnutí na pôde oboch partnerských miest aj v najbližšom období.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…