27. Jul 2011 7:29

Spoločné zámery

Pondelok 25. júla 2011 prijala primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková spolu s ďalšími členmi vedenia a zamestnancami na pôde Mestského domu návštevu z poľského mesta Jastrzębie-Zdrój.

V delegácii partnerského mesta boli prezident mesta Marian JANECKI, riaditeľ kultúrneho strediska Janusz JURCZAK, riaditeľka športových a rekreačných zariadení Žofia FLOREK a jej asistent, vedúci oddelenia hospodárskej stratégie mesta Michal DOMAGALA a ďalší zamestnanci mesta.
Program stretnutia bol zameraný predovšetkým na možnosti projektovej spolupráce a vytvorenia tímov na riešenie okruhov spoločných záujmov. Našim hosťom boli prezentované športoviská a kultúrne zariadenie. Došlo aj k stretnutiu medzi zástupcami športových klubov a dohodnuté boli účasti našich športovcov v partnerskom meste na niektorých podujatiach ešte v tomto roku. Reč bola aj o možnosti prezentácie kultúry a umenia partnerského mesta v Prievidzi počas budúcoročných mestských dní a recipročnej účasti umeleckej obce z Prievidze v Poľsku.
Primátorka mesta Prievidza a prezident mesta Jastrzębie-Zdrój venovali svoje rozhovory hlavne téme možnosti získania financií z eurofondov a možnosti zapojenia sa do spoločných nadnárodných projektov.
Prievidza má však aj eminentný záujem o kontakty s podnikateľskými subjektmi, ktoré by mohli prísť do priemyselného parku realizovať svoje zámery. Tento zámer bude predmetom ďalších spoločných stretnutí na pôde oboch partnerských miest aj v najbližšom období.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.