19. Jun 2023 11:07

Spevnené parkovacie plochy na Svätoplukovej ulici


Mesto Prievidza začalo s rekonštrukciou, spevnených plôch určených na kolmé parkovanie osobných vozidiel v počet 14 ks parkovacím miest z plastových zatrávňovacích tvárnic vo vnútrobloku na Svätoplukovej ulici pri bytovom dome č. 88. Vzhľadom na to, že šírkové pomery sú pre nové parkovanie nevyhovujúce, bude rozšírená aj existujúca miestna komunikácia v šírke 1,4 metra. V druhej fáze projektu dôjde k oprave miestnej komunikácie, ktorá slúži ako prístup k týmto parkovacím miestam v dĺžke cca. 110 metrov. Oprava bude spočívať v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, vyspravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu. Z dôvodu realizácie prác na spevnených plochách dochádza k úplnej uzávierke miestnej cesty. Prosíme preto obyvateľov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Stavebné práce v hodnote cca, 95 000 € budú ukončené najneskôr do konca augusta tohto roku.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…