19. Jun 2023 11:07

Spevnené parkovacie plochy na Svätoplukovej ulici


Mesto Prievidza začalo s rekonštrukciou, spevnených plôch určených na kolmé parkovanie osobných vozidiel v počet 14 ks parkovacím miest z plastových zatrávňovacích tvárnic vo vnútrobloku na Svätoplukovej ulici pri bytovom dome č. 88. Vzhľadom na to, že šírkové pomery sú pre nové parkovanie nevyhovujúce, bude rozšírená aj existujúca miestna komunikácia v šírke 1,4 metra. V druhej fáze projektu dôjde k oprave miestnej komunikácie, ktorá slúži ako prístup k týmto parkovacím miestam v dĺžke cca. 110 metrov. Oprava bude spočívať v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, vyspravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu. Z dôvodu realizácie prác na spevnených plochách dochádza k úplnej uzávierke miestnej cesty. Prosíme preto obyvateľov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Stavebné práce v hodnote cca, 95 000 € budú ukončené najneskôr do konca augusta tohto roku.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…