26. Oct 2022 13:50

Špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách dňa 29.10.2022


Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022 pre voličov, ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19.

Zákon č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upravuje spôsob hlasovania oprávneným voličom, ktorí majú ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID – 19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky v úradných hodinách MsÚ v Prievidzi, najneskôr 28.10.2022 do 12.00 h.
V žiadosti treba oznámiť:
a) Meno a priezvisko
b) Rodné číslo
c) Adresa trvalého pobytu
d) Adresa miesta, na ktorom oprávnený volič žiada vykonať špeciálne hlasovanie, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu v rámci jedného volebného obvodu
e) Telefonický kontakt

Mesto Prievidza, v súlade s § 5 ods.5 zák. č. 185/ 2022 Z.z. v platnom znení zverejňuje telefonický kontakt na zapisovateľa, ktorý žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania prijíma:
Ing. Dana Paulíková 0904 752 680.

Na žiadosti podané po 12.00 h dňa 28.10.2022 sa neprihliada.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…