9. Apr 2019 7:13

Slovenský pohár JIPAST žiakov

Gymnastický klub Elán Prievidza zrealizoval 1.kolo Slovenského pohára JIPAST žiakov 2019 v športovej gymnastike.

Športová gymnastika chlapcov začala svoje preteky v sezóne 2019 opäť v Prievidzi . Ide o 4 kolovú celoslovenskú súťaž gymnastov v žiackych kategóriách. Chlapci v priebehu roka absolvujú celkove 4 kolá a vyvrcholením pretekov budú Majstrovstvá Slovenska.

V Prievidzi sa tento krát predstavilo 35 pretekárov zo 6 klubov Slovenska: Slávia UK Bratislava, GKŠK UMB Banská Bystrica, TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov, GK Pavlo Trenčín, XBS GYMNASTICS Šamorín a GK Elán Prievidza.

Chlapci súťažili v 3 kategóriách – najmladší žiaci , mladší žiaci, starší žiaci. Podľa stanovených kritérií boli chlapci vyhodnotení v jednotlivých kategóriách celkove a zároveň i v danej kategórii po ročníkoch.

Výsledky najmladších žiakov celkove – ročník 2010 – 2013:
1.miesto: Peter Macko – Slávia UK Bratislava – 84,80 bod.
2.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – 84,15 bod. / v porovnaní s minulým rokom sa posunul o 2 miesta vyššie a získal vo svojej kategórii o 4,45 bod. viac /
3.miesto : Oskar Prčík – TJ Sokol ŠŠG P – T Prešov – 82,85 bod.
Všetci získali I. výkonnostnú triedu.
Umiestnenie ostatných domácich pretekárov:
8.miesto : Sebastián Leporis – 81,55 b. / výkonnostne veľký posun vpred o 9,5b. a tiež postup do I.VT/
14.miesto: Dávid Svitok – 75,40 b. – II.VT
18.miesto : Marko Krcho – 70,95 b.bez VT
19.miesto : Simon Štefan – 70,40 b. bez VT
20.miesto: Erik Miezga – 68,95 b. bez VT
21.miesto : Benjamín Majerský – 65,65 b. bez VT
22.miesto: Martin Rychnavský – 64,15 b. bez VT

Vyhodnotenie najmladších žiakov v ročníkoch:
Ročník 2010

1.miesto : Peter Macko – Slávia UK Bratislava – 84,80 bod. – I.VT
2.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – I.VT
3.miesto : Oskar Prčík – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov – 82,85 – I.VT
Ročník 2011
1.miesto: Sebastián Leporis – GK Elán Prievidza – 81,55 bod. I.VT
2.miesto : Marko Krcho – GK Elán Prievidza – 70,95 bod. – bez VT
3.miesto : Erik Miezga – GK Elán Prievidza – 68,95 bod.- bez VT
Ročník 2013
1.miesto : Benjamín Majerský – 62,65 bod. – bez VT

Výsledky mladších žiakov ročník 2007 – 2010:
1.miesto: Peter Kremnický – UMB Banská Bystrica – 89,25 bod. – I.VT
2.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica – 85,50 bod. – I.VT
3.miesto : Sebastián Stračina – Slávia UK Bratislava – 84,55 bod. – I.VT
Umiestnenie domácich pretekárov:
7.miesto: Patrik Jankeje – 77,40 bod. – I.VT
8.miesto: Viktor Hutár – 76,15 bod. – I.VT
10.miesto : Adam Smaho – 73,75 bod. – II.VT
Vyhodnotenie mladších žiakov v ročníkoch:
Ročník 2007
1.miesto: Peter Kremnický – UMB Banská Bystrica – 89,25 bod. – I.VT
2.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica – 86,95 bod. – I.VT
3.miesto : Lukáš Tančin – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov – 81,50 bod. – I.VT
4.miesto Viktor Hutár – GK Elán Prievidza – 76,15 bod. – I.VT
Ročník 2008
1.miesto: Sebastián Stračina – Slávia UK Bratislava – 84,55 bod. – I.VT
2.miesto : Jakub Urbanovič – Slávia UK Bratislava – 78,25 bod. – I.VT
3.miesto : Adam Smaho – GK Elán Prievidza – 73,75 bod. – II.VT
Ročník 2009
1.miesto : Patrik Jankeje – GK Elán Prievidza – 77,40 bod. – I.VT
Ročník 2010
1.miesto : Juraj Uličný – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov– 79,00 bod. – I.VT

Výsledky starších žiakov:
Chlapci pretekali v kategórii A , B . Žiaľ v tomto kole pretekali len dvaja gymnasti , takže už pred pretekmi mali zaručené prvenstvo .
V kategórii A ročník 2005 predstavil svoje povinné zostavy Patrik Pavlíček z GK Pavlo Trenčín – 58,55 b. a získal II.VT .
V kategórii starší žiaci B ročník 2005 voľné zostavy Pavol Kundrík z TJ Sokol ŠŠG P-T Prešov – 71,35 b. a získal I.VT.
Chlapci i napriek tomu, že nemali konkurenciu, predviedli svoje zostavy precízne a s čo najvyššou obtiažnosťou.

Tréneri usporiadajúceho klubu tak ako každý rok i tento ocenili výkony chlapcov , ktorí sa po prvý krát zúčastnili pretekov. Tí spokojní odchádzali s medailou na krku , kde mali napísané „Moje prvé preteky“.

Gymnastický klub Elán Prievidza touto cestou ďakuje mestu Prievidza za finančnú a materiálnu podporu na činnosť, štartovné a odmeny pre víťazov a všetkých pretekárov. Poďakovanie patrí aj dlhoročným sponzorom, ktorí prispeli odmenami pre víťazov a všetkým zúčastneným spoločnosti Nestlé s.r.o., spoločnosti Orange , Fresh – p.Meszároš, , Radosport – p.Hasák, Peter Hartmann a rodičom a priateľom gymnastiky, ktorí pomohli pri príprave a realizácii pretekov. Ďalšieho kola pretekov SP sa chlapci zúčastnia v Banskej Bystrici a gymnastky začínajú svoju sezónu už nadchádzajúci víkend v Žiline a Rožnove pod Radhoštěm.

Športová gymnastika chlapcov začala svoje preteky v sezóne 2019 opäť v Prievidzi . Ide o 4 kolovú celoslovenskú súťaž gymnastov v žiackych kategóriách. Chlapci v priebehu roka absolvujú celkove 4 kolá a vyvrcholením pretekov budú Majstrovstvá Slovenska. V Prievidzi sa tento krát predstavilo 35 pretekárov zo 6 klubov Slovenska: Slávia UK Bratislava, GKŠK UMB Banská Bystrica, TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov, GK Pavlo Trenčín, XBS GYMNASTICS Šamorín a GK Elán Prievidza.

Chlapci súťažili v 3 kategóriách – najmladší žiaci , mladší žiaci, starší žiaci. Podľa stanovených kritérií boli chlapci vyhodnotení v jednotlivých kategóriách celkove a zároveň i v danej kategórii po ročníkoch.

Výsledky najmladších žiakov celkove – ročník 2010 – 2013:
1.miesto: Peter Macko – Slávia UK Bratislava – 84,80 bod.
2.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – 84,15 bod. / v porovnaní s minulým rokom sa posunul o 2 miesta vyššie a získal vo svojej kategórii o 4,45 bod. viac /
3.miesto : Oskar Prčík – TJ Sokol ŠŠG P – T Prešov – 82,85 bod.
Všetci získali I. výkonnostnú triedu.
Umiestnenie ostatných domácich pretekárov:
8.miesto : Sebastián Leporis – 81,55 b. / výkonnostne veľký posun vpred o 9,5b. a tiež postup do I.VT/
14.miesto: Dávid Svitok – 75,40 b. – II.VT
18.miesto : Marko Krcho – 70,95 b.bez VT
19.miesto : Simon Štefan – 70,40 b. bez VT
20.miesto: Erik Miezga – 68,95 b. bez VT
21.miesto : Benjamín Majerský – 65,65 b. bez VT
22.miesto: Martin Rychnavský – 64,15 b. bez VT

Vyhodnotenie najmladších žiakov v ročníkoch:
Ročník 2010

1.miesto : Peter Macko – Slávia UK Bratislava – 84,80 bod. – I.VT
2.miesto : Michal Bartolen – GK Elán Prievidza – I.VT
3.miesto : Oskar Prčík – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov – 82,85 – I.VT
Ročník 2011
1.miesto: Sebastián Leporis – GK Elán Prievidza – 81,55 bod. I.VT
2.miesto : Marko Krcho – GK Elán Prievidza – 70,95 bod. – bez VT
3.miesto : Erik Miezga – GK Elán Prievidza – 68,95 bod.- bez VT
Ročník 2013
1.miesto : Benjamín Majerský – 62,65 bod. – bez VT

Výsledky mladších žiakov ročník 2007 – 2010:
1.miesto: Peter Kremnický – UMB Banská Bystrica – 89,25 bod. – I.VT
2.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica – 85,50 bod. – I.VT
3.miesto : Sebastián Stračina – Slávia UK Bratislava – 84,55 bod. – I.VT

Umiestnenie domácich pretekárov:
7.miesto: Patrik Jankeje – 77,40 bod. – I.VT
8.miesto: Viktor Hutár – 76,15 bod. – I.VT
10.miesto : Adam Smaho – 73,75 bod. – II.VT
Vyhodnotenie mladších žiakov v ročníkoch:

Ročník 2007
1.miesto: Peter Kremnický – UMB Banská Bystrica – 89,25 bod. – I.VT
2.miesto : Sebastián Samson – UMB Banská Bystrica – 86,95 bod. – I.VT
3.miesto : Lukáš Tančin – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov – 81,50 bod. – I.VT
4.miesto Viktor Hutár – GK Elán Prievidza – 76,15 bod. – I.VT

Ročník 2008
1.miesto: Sebastián Stračina – Slávia UK Bratislava – 84,55 bod. – I.VT
2.miesto : Jakub Urbanovič – Slávia UK Bratislava – 78,25 bod. – I.VT
3.miesto : Adam Smaho – GK Elán Prievidza – 73,75 bod. – II.VT
Ročník 2009
1.miesto : Patrik Jankeje – GK Elán Prievidza – 77,40 bod. – I.VT
Ročník 2010
1.miesto : Juraj Uličný – TJ Sokol ŠŠG Poly Trade Prešov– 79,00 bod. – I.VT

Výsledky starších žiakov:
Chlapci pretekali v kategórii A , B . Žiaľ v tomto kole pretekali len dvaja gymnasti , takže už pred pretekmi mali zaručené prvenstvo .
V kategórii A ročník 2005 predstavil svoje povinné zostavy Patrik Pavlíček z GK Pavlo Trenčín – 58,55 b. a získal II.VT .
V kategórii starší žiaci B ročník 2005 voľné zostavy Pavol Kundrík z TJ Sokol ŠŠG P-T Prešov – 71,35 b. a získal I.VT.
Chlapci i napriek tomu, že nemali konkurenciu, predviedli svoje zostavy precízne a s čo najvyššou obtiažnosťou.

Tréneri usporiadajúceho klubu tak ako každý rok i tento ocenili výkony chlapcov , ktorí sa po prvý krát zúčastnili pretekov. Tí spokojní odchádzali s medailou na krku , kde mali napísané „Moje prvé preteky“.

Gymnastický klub Elán Prievidza touto cestou ďakuje mestu Prievidza za finančnú a materiálnu podporu na činnosť, štartovné a odmeny pre víťazov a všetkých pretekárov.

Poďakovanie patrí aj dlhoročným sponzorom, ktorí prispeli odmenami pre víťazov a všetkým zúčastneným spoločnosti Nestlé s.r.o., spoločnosti Orange , Fresh – p.Meszároš, , Radosport – p.Hasák, Peter Hartmann a rodičom a priateľom gymnastiky, ktorí pomohli pri príprave a realizácii pretekov. Ďalšieho kola pretekov SP sa chlapci zúčastnia v Banskej Bystrici a gymnastky začínajú svoju sezónu už nadchádzajúci víkend v Žiline a Rožnove pod Radhoštěm.Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…