13. Oct 2020 14:20

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred povodňami

Aktualizované 14.10. o 15.27 h: Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal hydrologickú výstrahu a meteorologickú výstrahu pre okres Prievidza.

Aktuálna povodňová situácia na tokoch Slovenska 14.10.2020
SHMÚ informuje, že hladiny riek na hornej Nitre ale aj riek Morava, Myjava, toky Malých Karpát v súčasnosti stúpajú buď vplyvom dotekania alebo ďalších zrážok, ktoré stále pretrvávajú. Na tokoch hornej Nitry hladiny stále stúpajú a budú aj priebehu popoludnia naďalej stúpať. V prípade mesta Prievidza ide predovšetkým o tok rieky Handlovka.


Hydrologická výstraha pre okres Prievidza:
Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 3. stupeň
Výstraha aktualizovaná: 13.10.2020 18:59
Trvanie výstrahy: od 13.10.2020 19:00 až do odvolania
Výstraha: Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky očakávame ďalší výrazný vzostup vodných hladín s dosiahnutím a prekročením SPA. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Najbližšia aktualizácia: 14.10.2020 19:00

Meteorologické výstrahy:
Jav: Dážď
Stupeň: 1. stupeň
Trvanie javu: od 15.10.2020 18:00 do 17.10.2020 00:00
Výstraha: V okrese Prievidza sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom miestami 10 až 25 mm. Vzhľadom na spadnuté zrážky z predchádzajúceho obdobia a vysoký stupeň nasýtenosti povodí a súčasný vysoký stav vodnej hladiny na tokoch, očakávame prechodne opätovný vzostup vodných hladín.
Zrážky: 10 – 25 mm

Aktuálne výstrahy nájdete TU.

Mimoriadne údalosti – odporúčania pre obyvateľov

Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…