3. Dec 2015 6:57

Seminár k Technickej škôlke

Dňa 01.12.2015 sa uskutočnilo vzdelávanie učiteliek materských škôl k projektu firmy PREFA KOMPOZITY, a.s. Brno „ Technická škôlka“. Projekt je zameraný na rozvoj technického myslenia detí, ich tvorivosti a manuálnej zručnosti, ale aj komunikačných schopností. Obsah vzdelávania tvoria technické objekty z našej každodennej reality.

Vzdelávanie učiteliek MŠ sa uskutočnilo v dvoch fázach. Prvý seminár sa konal v Spojenej škole v Poprade, kde pani učiteľky absolvovali vzdelávanie v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. V poradí druhý seminár pre pedagógov z Popradu a Prievidze, ktorý zorganizoval Odbor školstva a starostlivosti o občana MsÚ v priestoroch ZŠ Ul. P. Dobšinského v Prievidzi, bol zameraný na oblasť stavebníctva.

Oba semináre lektorsky viedol Ing. L. Mihalovič, ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Vysokom učení technickom v Brne, v súčasnosti pracuje vo firme Prefa Kompozity, a.s. a je autorom uvedeného projektu.

Materská škola na Ul. P. Dobšinského je pod vedením jej riaditeľky K. Kanianskej zapojená do pilotného projektu Technickej škôlky od septembra 2015. Deti sa v technickej dielni MŠ oboznámili s pracovnými nástrojmi, ich použitím a spolu s pani učiteľkami MŠ, E. Vakulovou a J. Pauličkovou, pracovali na témach týkajúcich sa automobilizmu a letectva.

V rámci teoretickej časti technického vzdelávania deti absolvovali exkurzie do autoservisu, na železničnú stanicu a na letisko v Prievidzi. Výsledkom ich snaženia sú vlastné modely áut či lietadielok, s ktorými sa nielen radi hrajú, ale aj popýšia pred rodičmi.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…