OBJEDNÁVKY FAKTÚRY

Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2014 Formát
30.9.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30-2014 č. CE 738-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
29.9.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie č. CE736-2014-TZ-2.3.4
ico_pdf_46
29.9.2014 Nájomná zmluva č. CE 737-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.9.2014 Kúpna zmluva č. 45-2014 č. CE 733-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
29.9.2014 Dodatok č. 7 ku Komisonárskej zmluve č. CE 734-2014-KM-2.4.1-7
ico_pdf_46
26.9.2014 Kúpna zmluva č. CE 732-2014-OZ-2.2 ico_pdf_46
26.9.2014 Kúpna zmluva č. CE 731-2014-OZ-2.2 ico_pdf_46
26.9.2014 Zmluva o dielo č. CE 730-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
25.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 728-2014-OZ-2
25.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 726-2014-OZ-2
25.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 724-2014-OZ-2
25.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 722-2014-OZ-2
25.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 729-2014-LZ-2
25.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 727-2014-LZ-2
25.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 725-2014-LZ-2
25.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 723-2014-LZ-2
24.9.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby č. CE 719-2014-OZ-2.3.1-2 ico_pdf_46
24.9.2014 Zmluva o dielo č. CE 720-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
24.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a a prevode vlastníctva pozemku č. CE 718-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a a prevode vlastníctva pozemku č. CE 717-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
24.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a a prevode vlastníctva pozemku č. CE 716-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
24.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a a prevode vlastníctva pozemku č. CE 715-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
23.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. CE 721-2014-OZ-2.4.1-1
23.9.2014 Zmluva o dielo celá č. CE 714-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.9.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní ko č. CE 709-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.9.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní ko č. CE 708-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.9.2014 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní ko č. CE 707-2014-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 712-2014-OZ-2 ico_pdf_46
23.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 710-2014-OZ-2 ico_pdf_46
23.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 713-2014-LZ-2 ico_pdf_46
23.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 711-2014-LZ-2 ico_pdf_46
23.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 706-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
23.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 705-2014-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
23.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní KO č. CE 704-2014-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 702-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 700-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 697-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 696-2014-OZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 694-2014-OZ-2.5
ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 692-2014-OZ-2.5
ico_pdf_46
22.9.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela č. CE 690-2014-OZ-2.5
ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 703-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 701-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 699-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 698-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 695-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 693-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Licenčná zmluva na vydanie diela č. CE 691-2014-LZ-2.5 ico_pdf_46
22.9.2014 Nájomná zmluva č. 46-2014 č. CE 687-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
22.9.2014 Nájomná zmluva č. 43-2014 č. CE 689-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
22.9.2014 Kúpna zmluva č. CE 688-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 686-2014-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
19.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 685 ico_pdf_46
18.9.2014 Kúpna zmluva 49-14 č. CE 684-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
18.9.2014 Kúpna zmluva 48-14 č. CE 683-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
17.9.2014 Nájomná zmluva č. 45-14 č. CE 681-2014-NZ-1.2 ico_pdf_46
17.9.2014 Kúpna zmluva č. 33-2014 č. CE 682-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
15.9.2014 Dodatok k Nájomnej zmluve č. 33-2012 č. CE 678-2014-NZ-1.2-1 ico_pdf_46
12.9.2014 Zmluva o dielo č. CE 676-2014-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
12.9.2014 Mandátna zmluva č. CE 677-2014-KM-2.4.1 ico_pdf_46
11.9.2014 Zmluva o postúpení práv a záväzkov č. CE 675-2014-OZ-1.2 ico_pdf_46
11.9.2014 Kúpna zmluva č. 46-14 č. CE 669-2014-KZ-1.2
ico_pdf_46
11.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe registratúry č. CE 674-2014-OZ-2.1.1-1 ico_pdf_46
11.9.2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. CE 673-2014-RZ-2.4.3-1 ico_pdf_46
8.9.2014 Kúpna zmluva č. 40-14 č. CE 668-2014-KZ-1.2 ico_pdf_46
5.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 660-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.9.2014 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku č. CE 659-2014-PB-1.2 ico_pdf_46
5.9.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta č. CE 667-2014-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
4.9.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 656-2014-TZ-1.1 ico_pdf_46
4.9.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. CE 658-201-ZVB-1.2-2 ico_pdf_46
4.9.2014 Dodatok č. 1 k zmluve č. 90-2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 657-2014-TZ-1.1-1 ico_pdf_46