Dátum zverejnenia ZMLUVY – júl 2011
Formát
22.07.2011 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 507-2011-OZ-2.3.1-5. ico_pdf_46
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 530-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 512-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 528-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 522-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 523-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 520-2011-OZ-2.3.1-3.
22.07.2011 Dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 524-2011-OZ-2.3.1-6.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 526-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 527-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 519-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 521-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 525-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 518-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 515-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 529-2011-OZ-2.3.1.
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 517-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 511-2011-OZ-2.3.1.
22.07.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena CE 538-2011-ZVB-1.2.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 535-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 537-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 513-2011-OZ-2.3.1-3.
22.07.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 536-2011-OZ-2.3.1-3.
22.07.2011 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 514-2011-OZ-2.3.1-4.
22.07.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 532-2011-OZ-2.3.1-1.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 516-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 531-2011-OZ-2.3.1-2.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 533-2011-2.3.1-OZ-2.
22.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 534-2011-OZ-2.3.1-2.
21.07.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 497-2011-OZ-2.3.1-2.