Dátum zverejnenia ZMLUVY– júl 2011 Formát
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 429-2011-OZ-2.3.1-1. ico_pdf_46
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 431-2011-OZ-2.3.1-1.
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby 428-2011-OZ-2.3.1-1.
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 410-2011-OZ-2.3.1-1.
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 414-2011-OZ-2.3.1-1.
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 419-2011-OZ-2.3.1-1
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 415-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 413-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 425-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 416-2011-OZ-2.3.1-1.ň
13.07.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 422-2011-OZ-2.3.1.
13.07.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej službyCE 412-2011-OZ-2.3.1.
13.07.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 423-2011-OZ-2.3.1-3.
13.07.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 424-2011-OZ-2.3.1-3.
13.07.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby 417-2011-OZ-2.3.1-3.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 426-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 430-211-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 432-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 433-2011-OZ-2.3.1-2.
13.07.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 420-2011-OZ-2.3.1-2.
12.07.2011 Sponzorská zmluva CE 409-2011-SZ-2.3.1.
12.07.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 408-2011-PB-2.2.2.
12.07.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 407-2011-PB-2.2.2.
12.07.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 406-2011-PB-2.2.2.
12.07.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 405-2011-PB-2.2.2.
12.07.2011 Dodatok č 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 394-2011-OZ-2.3.1-1.
12.07.2011 Dodatok č 4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 391-2011-OZ-2.3.1-4.
12.07.2011 Dodatok č 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 393-2011-OZ-2.3.1-3.
12.07.2011 Dodatok č 3 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 392-2011-OZ-2.3.1-3.
12.07.2011 Dodatok č 2 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 395-2011-OZ-2.3.1-2.