5. ZASADNUTIE MsZ – 27.5. 2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 1 k Internej smernici č. 54 Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi
Informácia o pripravených projektoch
INTERNÁ SMERNICA č. 78 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Správa o činnosti spoločnosti Prievidza Invest s. r. o.
Správa o činnosti spoločnosti SMMP, spol. s r. o.
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou
Bod rôzne V bode Rôzne nie sú zatiaľ zaradené žiadne body.
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV