2.2.3 Referát informatiky

vedúci referátu: Ing. Ivan Kotrík
Tel.046/ 5179 530
Mobil: 0904 752 649
Email: ivan.kotrik@prievidza.sk

referent informatiky: Ján Detko
Tel.046/ 5179 532
Mobil: 0904 752 648
Emailjan.detko@prievidza.sk

referent informatiky: Ing. Ľuboš Belanec
Tel.: 046/ 5179 531
Mobil: 0904 752 650
Email: lubos.belanec@prievidza.sk

referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov: Mgr. Monika Franková
Tel.: 046/5179 139
Mobil: 0911 591 200
Email: monika.frankova@prievidza.sk