2.2 Ekonomický odbor

vedúci odboru: Ing. Marián Bielický
Tel.046/ 5179 200
Mobil: 0904 752 640
Email: marian.bielicky@prievidza.sk

2.2.1 Finančné oddelenie

vedúca finančného oddelenia: Ing. Lujza Chrvalová
Tel.046/ 5179 220
Mobil: 0904 752 643
Email: lujza.chrvalova@prievidza.sk

odb. referent pre rozpočet a financie: Ing. Ivana Kurhajcová
Tel.046/ 5179 209
Mobil: 0904 752 644
Emailivana.kurhajcova@prievidza.sk

referent pre rozborovú, analytickú a revíznu činnosť: Ing. Ingrid Vojtková
Tel.: 046/ 5179 219
Mobil: 0904 752 644
Email: ingrid.vojtkova@prievidza.sk

referent pokladne MsÚ: Viera Blahová
Tel.046/ 5179 229
Mobil: 0904 752 639
Email: viera.blahova@prievidza.sk

referent pokladne MsÚ: Mária Petrášová
Tel.046/ 5179 227
Mobil: 0904 752 639
Email: maria.petrasova@prievidza.sk

vedúca učtárne finančného oddelenia: Ing. Dana Šaárová
Tel.: 046/ 5179 202
Mobil: 0904 752 641
Email: dana.saarova@prievidza.sk

účtovník: Mgr. Eva Pösová
Tel.046/ 5179 205
Mobil: 0904 752 642
Email: eva.posova@prievidza.sk

účtovník: Ing. Michaela Cachovanová
Tel.: 046/ 5179 204
Mobil:  0904 752 642
Email: michaela.cachovanova@prievidza.sk

účtovník: Bc. Lucia Štefáneková
Tel.046/ 5179 204
Mobil: 0904 752 642
Email: lucia.stefanekova@prievidza.sk

účtovník: Miriam Uríková
Tel.: 046/ 5179 204
Mobil:  0904 752 642
Email: miriam.urikova@prievidza.sk