2.2.2 Majetkové oddelenie

vedúci oddelenia: Ing. Tomáš Dobrotka
Tel.046/ 5179 206
Mobil: 0904 752 645
Email: tomas.dobrotka@prievidza.sk

referent evidencie majetku mesta: Dáša Stejskalová Košecká
Tel.: 046/ 5179 210
Mobil: 0904 752 646
Email: dasa.kosecka@prievidza.sk

referent evidencie majetku mesta: Mgr. Slávka Letavayová
Tel.046/ 5179 207
Mobil: 0904 752 646
Email: slavka.letavayova@prievidza.sk