2.2.5 Oddelenie hospodárskej správy

vedúca oddelenia: Ing. Tatiana Kvočiková
Tel.046/ 5179 504
Mobil: 0904 752 660
Email: tatiana.kvocikova@prievidza.sk

referent hospodárskej správy: Eva Staňová
Tel.046/ 5179 508
Mobil: 0904 752 661
Emaileva.stanova@prievidza.sk

referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia: Peter Smaho
Tel.: 046/ 5179 514
Mobil: 0904 752 663
Email: peter.smaho@prievidza.sk

referent správy a údržby budov: Miloš Maslo
Tel.046/ 5179 513
Mobil: 0904 752 662
Emailmilos.maslo@prievidza.sk

referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu: Ing. Marek Bartolen
Tel.: 046/ 5179 507
Mobil: 0904 752 625
Email: marek.bartolen@prievidza.sk

údržbár: Rastislav Kollárik
Tel.046/ 5179 106
Mobil: 0901 716 416

upratovačka: Lýdia Lenhartová

upratovačka: Jana Vážanová

upratovačka: Věra Černáková

upratovačka: Ľudmila Richterová

upratovačka: Dana Spáčilová

Vrátnik – informátor Zberňa odpadov Prievidza (Garážová 1): Róbert Balucha
Tel.046/ 5121 722
Mobil: 0901 716 416
do 16:00 hod.

Vrátnik – informátor/údržbár: Ján Petráš