2.2.4 Oddelenie daní a poplatkov

vedúca oddelenia: Ing. Zuzana Hajsterová
Tel.046/ 5179 250
Mobil: 0904 752 654
Email: zuzana.hajsterova@prievidza.sk

referent miestnych daní: Bc. Olívia Mokrá
Tel.046/ 5179 228
Mobil: 0904 752 655
Emailolivia.mokra@prievidza.sk

referent miestnych daní: Miesto neobsadené
Tel.: 
Mobil: 
Email: 

referent miestnych daní: Ing. Martina Krahulcová
Tel.046/ 5179 218
Mobil: 0904 752 659
Emailmartina.krahulcova@prievidza.sk

referent miestnych daní: Iveta Karcolová
Tel.: 046/ 5179 213
Mobil: 0904 752 656
Email: iveta.karcolova@prievidza.sk

referent miestnych daní: Bc. Ivana Rajnohová
Tel.046/ 5179 214
Mobil: 0904 752 657
Emailivana.rajnohova@prievidza.sk

referent miestnych daní: Mgr. Jukyta Snohová
Tel.: 046/ 5179 216
Mobil: 0904 752 658
Email: jukyta.snohova@prievidza.sk

referent miestneho poplatku za KO: Ing. Andrea Podoláková
Tel.: 046/ 5179 223
Mobil: 0904 752 651
Emailandrea.podolakova@prievidza.sk

referent miestneho poplatku za KO: Jana Marošiová
Tel.: 046/ 5179 226
Mobil: 0904 752 688
Email: jana.marosiova@prievidza.sk

referent miestneho poplatku za KO: Alena Klačanská
Tel.: 046/ 5179 225
Mobil: 0904 752 653
Emailalena.klacanska@prievidza.sk

referent miestneho poplatku za KO: Milena Kršková
Tel.: 046/ 5179 221
Mobil: 0904 752 688
Email: milena.krskova@prievidza.sk

referent miestneho poplatku za KO: Stanislava Ivanová
Tel.: 046/ 5179 224
Mobil: 0904 752 653
Emailstanislava.ivanova@prievidza.sk

referent pre činnosti mesta v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov: Jana Kluková
Tel.: 046/ 5179 222
Mobil: 0904 752 652
Email: jana.klukova@prievidza.sk